Energikartläggning stora företag

I enlighet med lagen om Energikartläggning i stora företag (2014:266) ställs det krav på företag och organisationer med mer än 250 anställda och en årsomsättning på mer än 450 MSEK att kartlägga sin energianvändning och ta fram förslag på hur energianvändningen kan minskas. Detta ska rapporteras in till Energimyndigheten som fungerar som kontrollmyndighet.

Det finns olika sätt att hantera detta beroende på organisation, verksamhet och ambitionsnivå. Genom att arbeta tillsammans med Rejlers har ni en möjlighet att etablera ett anpassat upplägg som inte endast medför att ni uppfyller lagkravet utan som även ger er möjligheten att etablera ett effektivt energiarbete med bra resultat och god lönsamhet. 

Tveka inte att kontakta oss för att få reda på mer.