Garanterat resultat från första investerade kronan med Rejlers modell för energieffektivisering

Alla företag med fler än 250 anställda och en omsättning på mer än 450 miljoner ska enligt lag kartlägga sin energianvändning och ta fram förslag på hur den ska minska. Men egentligen räcker det att följa naturens lagar. Den som använder mindre energi gör mycket för miljön.

- Det är inte bara miljön som blir en vinnare när man jobbar systematiskt med energieffektivisering. Vi kan garantera att resultatet också ger god lönsamhet, säger Jonas Holmstedt, affärschef på Rejlers.

På Rejlers tar ingenjörerna ansvar från analys och genomförande i totalentreprenadform till driften och ständiga förbättringar. De metoder man arbetat fram fungerar så bra att Rejlers kan lämna en garanti för återbetalningstiden på investeringen. Rätt använd modern teknik är en viktig del i framgångarna.

- I dag kan du följa energiåtgången i en byggnad dygnet runt och snabbt se om något inte står rätt till och göra de åtgärder som behövs. Den typen av information kan också påverka enskilda personer att reflektera över sin energiförbrukning, berättar Jonas Holmstedt.

Region Gotland som blev årets ekokommun 2015 är ett bra exempel där man tagit ett helhetsgrepp på sitt fastighetsbestånd. Det har lett till upp till 50-procentiga energibesparingar. När alla åtgärder är genomförda räknar man med att spara åtta miljoner per år. Hör vad de tycker om samarbetet med Rejlers i filmen nedan.

- Det är fantastiskt att få arbeta med verksamheter som jobbar medvetet och långsiktigt. När man kan värna om miljön samtidigt som vi kan garantera att investeringen lönar sig behövs egentligen inga lagar för att agera. Det räcker med sunt förnuft, säger en entusiastisk Jonas Holmstedt.