Lokalnät

Distributionsnät för el var grunden för Rejlers vid starten 1942. Distributionsnät för el är fortfarande en stor och viktig del i Rejlers utbud av tjänster för landets nätägare.

I takt med omstrukturering och avreglering av den svenska elmarknaden har ett nytt fokus lagts på ledingsnätens effektivitet och underhåll. I allt större omfattning byggs ledningsnäten om från luftledning till markledning. Stora summor investeras årligen för att göra näten säkrare och smartare.

Rejlers levererar tjänster till de svenska nätföretagen i form av utredningar, nätutvecklingsplaner, projekteringar, beredningar, drift- och underhåll, beräkningar och dokumentation. Under senare år har även tillkommit tjänster kring miljö och tillstånd. Rejlers bedriver även ett brett utbud av tjänster inom området mätning, mätvärdesinsamling, timavräkning, schablonavräkning, leverantörsbyten, IT och fakturering samt energieffektivisering.