Regionnät och stamnät

Stamnätet ägs och drivs av Svenska Kraftnät. Här finns ledningsnät i spänningsnivåerna 220-400 kV som binder samman kraft- och transformatorstationer över hela landet och ansluter till de regionala näten.

Kopplingar finns även till Sveriges grannländer via bland annat långa likströmsförbindelser till Danmark, Finland, Tyskland och Baltikum. Regionnäten ägs och drivs till större del av Vattenfall, Eon och Fortum. Spänningsnivån ligger här mellan 20-130 kV. Till regionnäten ansluts de lokala näten och även större eller mindre industrier.

Rejlers deltar i olika projekt för nybyggnad och upprustning av transformator- och kopplingsstationer i det svenska region- och stamnätet. Uppdragen avser projektering och konstruktion av ställverk, skydd- och kontrollutrustningar. Under senare år har det även tillkommit tjänster kring projektering av kraftledningar.