Telecom | Telekom

Rejlers Telekom är en teknik- och partneroberoende leverantör som erbjuder tekniska och juridiska konsulttjänster inom nätinfrastruktur, kommunikation och informationssäkerhet.

Vi tillhandahåller innovativa lösningar som bygger på både lång erfarenhet och spetskompetens. Med effektiva metoder och processer levererar vi långsiktiga, ekonomiska och hållbara lösningar. Våra kunder finns både inom den privata och offentliga sektorn.Vi har specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. 

Rejlers Telekom har ett brett utbud av tjänster. Vi genomför exempelvis nätplanering, optimering samt projektering av såväl fiber- som mobilnät. Vi anlitas även för utrednings- och projektledningsuppdrag. Vi gör risk- och sårbarhetsanalyser, riskhantering, entreprenadbesiktningar och arbetar med att stötta våra kunder vid stora upphandlingar.

Rejlers Telekom har ett antal funktionsåtaganden där vi tar ett helhetsansvar gentemot våra kunder. Exempelvis behandlar vi inplaceringar åt de större operatörerna, samt även förvaltning av infrastruktur, kravhantering, tekniska handböcker m.m. för deras kommunikationsnät. Vi har även stora uppdrag mot statliga myndigheter inom säkerhetssidan.

I takt med att nya teknologier etablerar sig så utvecklar Rejlers ständigt sina medarbetare, tjänster och uppdrag. Vi tittar, som exempel, redan nu på vad den kommande 5G tekniken kommer att innebära för utvecklingen av de mobila näten.