Informations- och IT-säkerhet

Vet du vilka som är dina skyddsvärda tillgångar och hur skyddar du dem? Med ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) och standarden ISO 27000 säkerställer du att dina medarbetare och intressenter, har korrekt information när de behöver den. Med klara rutiner vet alla hur man agerar på ett säkert sätt vilket är en förutsättning för trygga och lönsamma affärer.

Informationssäkerhet omfattar både administrativa rutiner och riktlinjer, men även tekniska skydd som till exempel brandväggar, virusskydd och kryptering. Det handlar om att ta ett helhetsgrepp för att ge organisationens kritiska information det skydd den förtjänar.

Våra kunder finns både inom den privata och offentliga sektorn. Exempel på områden där säkerhetskrav reglerar verksamheten är styrning av värmeverk och reningsverk, processtyrning inom industrin, fibernätverk, applikationssystem etc.

Vi på Rejlers har djup kunskap om hela säkerhetsprocessen Vi utför riskanalyser, tar fram förlag på åtgärder, genomför utredningar och revisioner och kan bistå dig med ett totalt åtagande inom säkerhet. För mer information gå in på våra länkar under Information och IT-säkerhet.