Tjänster & erbjudanden

 • ISO 27000-förberedelse
 • Säkerhetsprocesser
 • Säkerhetspolicys, regler och instruktioner
 • Utbildningsprogram och seminarier
 • Hot och riskanalyser
 • Kris- och kontinuitetsplaner
 • Säkerhetsrådgivning
 • Stöd vid upphandling (Security by default)
 • Säkerhetsutredningar
 • Säkerhetsanalys för operativ IT och automationssystem
 • Rådgivning för säkerhetschefer