Varför ISO 27000?

  • För allt fler företag och organisationer är information och processmetoder en affärskritisk tillgång, minst lika viktig som en fysisk produkt. I takt med ert bolag kan problem öka med att göra informationen tillgänglig för rätt personer vid rätt tillfälle. ISO 27000 är ett ramverk som hjälper till i arbetet med att ta kontroll över informationssäkerheten. Standarden är internationellt erkänd och bygger på flera statliga regelverk från både USA och Storbritannien.
  • Genom att arbeta med ISO 27000-standarden kommer ni att kunna identifiera hot och värdera risker, detta leder till bibehållen kontroll av er affärkritiska information. Säkerhetsarbete är en kontinuerlig process och regelbundna uppföljningar av säkerhetsarbetet finns inbyggt i ISO 27000-standarden. Informationssäkerheten i ett företag eller organisation är strategiskt viktigt att hantera.
  • Svenska myndigheter efterfrågar i ökande grad att informationssäkerheten tillgodoses vid projekt av olika slag samt vid upphandlingar. Att kunna visa att man har ett LIS utformat efter en ISO 27000-standarden ger konkurrensfördelar samt säkerställer en trygg och lönsam affär.