Rejlers Omni

Med Rejlers Omni tar vi ett totalansvar för hela entreprenaden. Som kund kan du i lugn och ro fokusera på dina egna affärer och du behöver endast ha en trygg part att samarbeta med.

Omni kommer från latinet och betyder ”allt” och det är precis det vi syftar på. Med ett funktionsåtagande får du en SPOC (Single Point Of Contact)-funktion för en enkel och snabb kommunikation i projektet. Vidare tillför vi värden som kvalitetssäkring och långsiktighet med minskade risker som följd.

I dialog med dig skräddarsyr vi den mest optimala lösningen för ditt unika behov. Du kan få hjälp med ett funktionsåtagande för hela eller delar av ditt processflöde.