Industry | Industri

På Rejlers har vi en lång tradition av att genomföra industriprojekt runt om i Norden. Vi har också erfarenhet av att följa våra kunder i deras projekt världen över.

Våra industrikonsulter erbjuder tekniska lösningar och system för att effektivisera, automatisera och utveckla industrins processer och produkter. Vi finns med hela vägen från planering, konceptutformning och analys till projektledning, konstruktion, implementering, driftsättning och underhåll.

Rejlers bedriver även ett innovations- och utvecklingsarbete för att hjälpa kunder att ta fram nya produkter och system samt erbjuder leverans av hela projekt eller maskiner.

Vi arbetar med branscher som gruvnäringen, papper och massa, samt stål- och verkstadsindustrin. Våra ingenjörer arbetar även mot livs- och läkemedelsindustrin samt med fordon och offshore. Antingen arbetar vi integrerade i kundens organisation eller så tar vi ett helhetsansvar för en leverans eller en funktion. Långsiktighet och starka kundrelationer ger en trygghet i de stora och ofta tekniskt komplexa uppdragen inom industrin.

Vi kan bland annat erbjuda följande kompetenser:

 • Projektledning
 • Mekaniskt konstruktion
 • Förstudier/utredningar
 • Projektering
 • El- och instrumentkonstruktion
 • PLC-/DCS-programmering
 • HMI-/SCADA-programmering
 • Industriell IT
 • Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem
 • Riskanalyser/CE-märkning
 • ATEX-klassning
 • Drivteknik
 • Robotsystem
 • Fastighetsautomation
 • Montageledning
 • Utcheckning
 • Validering
 • Driftsättning
 • Besiktning
 • Utbildning
 • Dokumentation