Gruvindustri

Sverige är rikt på brytningsvärda mineraler som järn, guld, silver, koppar, zink och uran men marknadssituationen gör att gruvindustrin ställs inför nya utmaningar.

I norra Sverige har under de senaste åren stora investeringar genomförts. Många arbetstillfällen har skapats inom gruvnäringen och även vid etablering av en fungerande infrastruktur för transporter och omlastningscentraler.

De sjunkande priserna på mineraler, där bland annat järnmalm är drabbat på grund av ett överutbud på marknaden, gör att gruvindustrin måste effektivisera sin produktion och tänka i nya banor. Energieffektiva och bra produktionstekniska lösningar samt god tillgänglighet för att hålla hög produktion i befintlig verksamhet med bibehållen kvalitet är viktiga parametrar. På det sättet får vi ner kostnaden och hjälper våra kunder att vara konkurrenskraftiga på en allt tuffare världsmarknad. Med Rejlers långa erfarenhet inom gruvnäringen kan vi avgöra vilka förändringar och förbättringar som är bäst lämpade för att uppnå detta. Vi siktar på långsiktiga, hållbara lösningar och jobbar mycket med energieffektiviseringar, hållbarhet och miljö.

Uppdragen kommer främst från el, automation, mekanik och process. Gruvteknik som exempelvis produktion och brytningsteknik, uppfordringsteknik, gruvventilation och vattenuppfordringar är specialiteter som Rejlers erbjuder marknaden. Vi utför även kompletta leveranser av maskinella utrustningar där projekten omfattar såväl förstudier, planering, konstruktion som installation. Vi är i många fall med hela vägen från idé till idrifttagen anläggning. Med infrastrukturell kompetens inom järnväg, kraftöverföring och telekom med koppling till gruvnäringen är Rejlers en stark partner inom branschen.