Livs- och läkemedel

Få branscher berör så många människor i det dagliga livet som livs- och läkemedelsindustrin gör. Säkert, miljövänligt och etiskt framställda livs- och läkemedel är en av grundpelarna i vårt samhälle som skapar välmående och hälsa.

Livs- och läkemedelsindustrin är mångfacetterad och spänner över ett brett område av teknisk innovation och utveckling vad gäller produkter och produktionsutrustning.

Rejlers hjälper kunder med allt från mindre uppdrag till större investeringsprojekt inom livs- och läkemedelsindustrin. Vi finns med i hela kedjan från förstudie, konstruktion till projektledning och helhetsåtaganden.

Livs- och läkemedelsindustrin styrs av strikta regelverk. Rejlers hanterar projekt gentemot följande regelverk:

 • HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)
 • BRC Food (Global Standard for Food Safety)
 • GMP (Good Manufacturing Practice, FDA, 21 CFR §211)
 • GAMP (Good Automated Manufacturing Practice, ISPE)
 • ERES (Electronic Records; Electronic Signatures, FDA, 21 CFR §11)
 • European Commission, Good Manufacturing Practices–Annex 15, Validation

Livsmedelsindustri

Vi tar fram lösningar som passar våra kunders produktion, marknad och specifika behov med vår erfarenhet och flexibilitet. Från ax till limpa.

Inom livsmedelsindustrin har Rejlers specialkunskap i dryckesproduktion, bageri, färdigmat och kan hjälpa våra kunder med följande tjänster:

 • Projektledning
 • Konstruktion
 • Process
 • Logistik
 • Datoriserade systemlösningar
 • Automationslösningar

Läkemedelsindustri

Vi på Rejlers har lång erfarenhet av att arbeta i och ta fram lösningar för den myndighetsreglerade produktionsmiljön, där vi kombinerar vårt ingenjörskunnande med vår kvalitativa kunskap.

Inom läkemedelsindustrin kan Rejlers hjälpa er med bland annat:

 • Validering och kvalificering
 • Projektledning
 • Konstruktion och instrumentering
 • Datoriserade systemlösningar
 • Automationslösningar

Relaterade projekt