Stål

Svensk stålindustri med rötter långt tillbaka i historien är i dag en högteknologisk verksamhet där svenska stålföretag i många fall intar en världsledande ställning då det gäller avancerade stålprodukter.

Företagen är specialiserade inom olika områden som handelsstål, rostfritt stål, snabbstål och verktygsstål. Idag bedrivs verksamheter hänförda till stålindustrin på ett 20-tal orter.

Investeringar inom stålindustrin uppgår årligen till miljardbelopp. År 2010 investerades cirka 3,5 miljarder kronor varav 3,2 miljarder avsåg maskiner och inventarier.

Rejlers genomför löpande större och mindre uppdrag för den svenska stålindustrin. Uppdragen går mer och mer över i helhetsåtaganden med funktionsansvar från beställning till leverans. I Rejlers medverkar ingenjörer från olika områden med specialiserade kompetenser i uppdragen.