Tunnlar och broar

I många av de infrastrukturella systemen som väg och järnväg förläggs sträckningar i tunnlar. I modern storstadsmiljö blir tunnelalternativet mer och mer använt för att klara de utbyggnadsbehov som framför allt väg och järnväg kräver. Just nu pågår många tunnelprojekt runt om i Sverige.

I alla tunnelprojekt finns system för el, tele, signal och ventilation. Olika system som brandlarm, TV-övervakning och hjälptelefoner byggs för att öka tunnelsäkerheten. I tunnlarna ska belysningen kunna ersättas av nödbelysning som tillsamman med övriga säkerhetssystem ska ha avbrottsfri elförsörjning via batteridrift. Rejlers har också erfarenheter av att knyta ihop alla dessa system till ett gemensamt HMI/Scada-system för övervakning.

Rejlers har lång erfarenhet från installationsprojekt i tunnlar för såväl väg som järnväg. Från arbetena på Öresundstunneln till Södra Länken, Citytunneln, Norra Länken och nu Citybanan försvarar Rejlers sin position inom kompetens och ingenjörskunnande.