Tillverkande industri

Verkstads- och tillverkningsindustrin är ryggraden i det svenska näringslivet och bedriver verksamhet mot ett stort antal branscher.

De svenska teknikföretagen sysselsätter tillsammans runt 290 000 personer. Här ingår bland andra industrisegmenten transport, tele- och elektronik, metall, maskin och instrument. Nära hälften av företagens produktion går på export.

Rejlers har en stark ställning inom verkstads- och tillverkningsindustrin. Här finns samtliga kompetensområden representerade. Många uppdrag innebär helhetsåtaganden med nyckelfärdiga leveranser. Det kan gälla maskin- och processutrustningar, fixturer, lyftverktyg, produktionsstyrning samt drift- och underhållsinstruktioner. En stor del av uppdragen för verkstadsföretagen utförs fortfarande på plats hos kunden. Långa relationer byggs på detta vis mellan kunden och Rejlers och där den enskilde konsulten tar en stor del av initiativ och ansvar.