Fordonsindustri

Rejlers samarbetar med den svenska fordonsindustrin på en bred bas. Traditionellt har Rejlers funnits knuten till i första hand segmenten nyttofordon och entreprenadmaskiner.

Konstruktörer på Rejlers har deltagit i innovativa utvecklingsprojekt för motorer, växellådor och drivsystem. På liknade sätt har projektledning för investeringsprojekt, produktionsutveckling och flödessimulering ingått som naturliga delar i Rejlers arbete för att förändra och effektivisera produktionen i befintliga eller nya anläggningar. I många av uppdragen utförs olika typer av beräkningar där hållfasthetsberäkningar utgör en allt större del. Beräkningar omfattar allt från FEM- beräkning, dimensionering, utmattning, komposit, strömning, CFD, kollisionsförlopp till dynamisk simulering.

Inom området IT/Industri används kvalificerade program för visualisering och animering av tekniska produkter och processer. Med digital teknik framställs illustrationer, 3D-animeringar, VR, multimediaproduktioner samt applikationsutveckling. Materialet kan användas i olika presentationer för exempelvis marknadsföring och reklam, installation, operations och servicemanualer, reservdelskataloger, monteringsinstruktioner och 3D-layouter.

Rejlers har också stor erfarenhet från automatiseringsuppdrag inom fordonsindustrin.