Teknisk dokumentation

Med teknisk dokumentation menar vi information som gäller teknik, allt från visst marknadsmaterial till eftermarknadsinformation. Kärnområdet innefattar användarmanualer, monterings-/installationsmanualer, service- och underhållsmanualer samt eftermarknadsinformation som t.ex. reservdelskataloger.

Vi samlar in, sammanställer och förmedlar tekniskt dokumentation och material på ett tydligt, kortfattat och effektivt sätt. Materialet ska också vara korrekt (kvalitetssäkrat), konsekvent, hänga ihop logiskt och vara målgruppsanpassat.

Slutligen ser vi till att den tekniska dokumentationen enkelt kan publiceras i tryckt och elektronisk form, i varianter och genom kanaler som matchar användarens behov.

Vi kan bland annat hjälpa till med följande tjänster inom teknisk dokumentation:

 • Analyser/Förstudier
 • Användbarhet/Målgruppsanalys
 • Configuration Magangement (LCI)
 • Document Management (LCI)
 • Användarmanualer
 • Monterings-/installationsmanualer
 • Konstruktions- och funktionsbeskrivningar
 • Service- och underhållsmanualer
 • Reservdelskataloger
 • Arbetsinstruktioner
 • CE-dokumentation - Teknisk tillverkningsdokumentation (TCF)
 • Anläggningsdokumentation
 • Utbildningsmaterial
 • Visualisering/Illustrationer
 • Animeringar
 • Översättning
 • Helhetslösningar/outsourcing partner
 • Kvalitetssäkring