Vad står CE-märket för?

CE-märket innebär att tillverkaren eller annan juridisk eller fysisk person, som på marknaden släpper ut eller tar i drift en produkt som omfattas av kravet på CE-märkning, intygar att den uppfyller EU:s grundläggande hälso- och säkerhetskrav samt att man följt föreskriven procedur för CE-kontroll.

Detta omfattar:

 • Produkten innehar CE-märkning
 • EG-försäkran om överenstämmelse är utfärdad
 • Produkten är kontrollerad och testad
 • Teknisk tillverkningsdokumentation (TCF) är upprättad
 • Bruksanvisning eller monteringsanvisning är framtagen på brukarens språk (detta gäller då maskindirektivet 2006/42/EG är tillämpligt)

Vi kan erbjuda dig hjälp med hela eller delar av CE-processen

Vi på Rejlers hjälper dig gärna med allt som rör CE-processen och CE-märkning, såsom:

 • Kravspecifikation utifrån tillämpliga produktdirektiv.
 • Vid offert- och avtalsförhandlingar juridiskt klarlägga ansvarsfördelningen. 
 • Stöd i produktutvecklingsskedet för att om möjligt bygga bort beaktade risker och tidigt uppfylla gällande krav. 
 • Leda och utföra riskbedömningar av maskiner, maskinlinjer och annan processutrustning. 
 • Granska CE-relaterade dokument och övrig dokumentation. 
 • Teknisk dokumentation – Bruksanvisningar, manualer för sammansatta tillverkningssystem (IMS) och monteringsanvisningar.