Maskinsäkerhet

Vi hjälper er utifrån projektets karaktär och omfattning att kartlägga behovet av vad som behöver göras och vilka tillämpliga krav som måste uppfyllas.

Här följer några konkreta exempel på vad vi undersöker när det gäller maskinsäkerhet:

  • Utbyggnad eller ombyggnad av maskin, maskinlinje eller annan processutrustning.
  • Vilka direktiv, föreskrifter och branschanvisningar som är tillämpliga, exempelvis maskindirektivet AFS 2008:3 och användardirektivet AFS 2006:4 (minimidirektivet).
  • Finns tillämpliga harmoniserade standarder för maskinen/utrustningen.
  • Genomgång av eventuella upphandlingar som är gjorda eller ska göras för att klargöra ansvarsfördelning, gränssnitt och kontraktsinnehåll. 
  • Dokumentationskrav: bruksanvisningar, monteringsanvisningar, manualer för sammansatta tillverkningssystem (IMS) och riskbedömningar m.m.