Riskbedömning

För att kunna utföra en riskbedömning behöver du ha god kännedom om vilka risker som finns, vilka skador och olyckor som kan inträffa vid drift och underhåll av din maskin eller processutrustning.

Vi utför riskbedömningar av säkerheten för gamla och nya maskiner samt för utrustning inom processindustrin. Vi utför även i allt vanligare fall riskbedömningar för maskinlinjer och processanläggningar bestående av både gamla och nya maskiner i kombination med processutrustning såsom tryckbärande anordningar.

Till vår hjälp använder vi beprövade metoder, mallar och program som till exempel CEDOC.

Riskbedömning och riskreducering enligt SS-EN ISO 12100

Maskindirektivet 2006/42/EG liksom andra produktdirektiv ställer krav på att du som tillverkare grundar din konstruktion på en riskbedömning och sedan genomför erforderlig riskreducering. Detta innebär att du som tillverkare förutsätts vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder för att kunna CE-märka din maskin/utrustning.  

Riskbedömningen bör ske redan på konstruktionsstadiet för att minimera kostnader för ombyggnation och risken för att försena idrifttagandet av anläggningen. 

Här följer maskindirektivets prioritetsordning – säkerhetsstrategin:

1:a hand ska risker undanröjas genom konstruktionsåtgärder

2:a hand genom nödvändiga skyddsåtgärder

3:a hand genom att varna och informera användarna om kvarstående risker