Säkra styrsystem

Säkra styrsystem enligt funktionssäkerhets-standarderna SS-EN ISO 13849-1 och -2, SS-EN 62061 och SS-EN 61508

Konstruktionsåtgärderna för styrsystem ska väljas så att deras säkerhetsrelaterade egenskaper ger en tillräcklig riskreducering. Genom korrekt konstruktion av styrsystem kan oförutsett och eventuellt riskfyllt beteende hos en maskin undvikas.

Rejlers hjälper er att tolka och uppfylla krav som ställs vid utveckling av säkerhetsrelaterade delar av styrsystem för maskiner och processutrustningar enligt tillämpliga funktionssäkerhets-standarder SS-EN ISO 13849-1, SS-EN 62061 och SS-EN 61508. 

Här följer några exempel på tjänster som vi erbjuder:

  • Framtagning av specifikationer för uppfyllande av tillämpliga krav 
  • Vägledning vid konstruktion och tekniskt utförande av skyddsfunktioner
  • Framtagning av valideringsunderlag
  • Verifiering med hjälp PAScal/SISTEMA och validering av säkerhetsrelaterade delar av styrsystem enligt SS-EN ISO 13849-2