Gruvindustri

Sverige är ett av Europas viktigaste gruvländer och är rikt på brytningsvärda mineraler som järn, guld, silver, koppar, zink och uran. Tillsammans med stål- och metallverken utgör gruvnäringen en stor del av den svenska exportindustrin.

I norra Sverige har under de senaste åren stora investeringar genomförts. Många arbetstillfällen har skapats inom gruvnäringen och även vid etablering av en fungerande infrastruktur för transporter och omlastningscentraler.

För att få en hållbar gruvdrift på lång sikt måste vi även inom gruvindustrin effektivisera produktionen och tänka i nya banor. Energieffektiva och bra produktionstekniska lösningar samt god tillgänglighet för att hålla hög produktion i befintlig verksamhet med bibehållen kvalitet är viktiga parametrar.

På det sättet får vi ner kostnaden och hjälper våra kunder att vara konkurrenskraftiga på en allt tuffare världsmarknad. Vi på Rejlers har lång erfarenhet inom gruvnäringen och kan avgöra vilka förändringar och förbättringar som är bäst lämpade för att uppnå detta. Vi siktar på långsiktiga, hållbara lösningar och jobbar mycket med energieffektiviseringar, hållbarhet och miljö.

Uppdragen kommer främst inom el, automation, mekanik och process både under och ovan jord. Vi utför även kompletta leveranser av maskinella utrustningar där projekten omfattar såväl förstudier, planering, konstruktion som installation. Vi är i många fall med hela vägen från idé till idrifttagen anläggning.