Stålindustri

Svensk stålindustri med rötter långt tillbaka i historien är i dag en högteknologisk verksamhet där svenska stålföretag i många fall intar en världsledande ställning då det gäller avancerade stålprodukter.

Företagen är specialiserade inom olika områden som handelsstål, rostfritt stål, snabbstål och verktygsstål. Idag bedrivs verksamheter hänförda till stålindustrin på ett 20-tal orter. Investeringar inom stålindustrin uppgår årligen till miljardbelopp.

Vi på Rejlers genomför löpande större och mindre uppdrag för den svenska stålindustrin. Uppdragen går mer och mer över i helhetsåtaganden med funktionsansvar från beställning till leverans. Hos oss medverkar ingenjörer från olika områden med specialiserade kompetenser i uppdragen. 

För oss är det viktigt att tillsammans med dig som kund hitta effektiva lösningar för att hjälpa dig att vara konkurrenskraftig och bli framgångsrik.

Vi siktar på långsiktiga, hållbara lösningar och jobbar mycket med energieffektiviseringar, hållbarhet och miljö.