Helhetslösningar för Smart industri 4.0

Genom våra digitala lösningar hjälper vi dig ta fram värdet av digitalisering och smart industri 4.0.

Ett av Rejlers många bidrag till en hållbar värld är att vi med vår kunskap och erfarenhet inom automation och digitalisering kan hjälpa dig att leverera hållbara produkter och tjänster, snabbare, bättre och billigare.

rejlers_industry_smart-industri.jpg

Från våra kunders önskemål och utmaningar har vi utarbetat helhetsleveranser. Här använder vi oss av färdiga kvalitetssäkrade metoder, kompetenser och tillvägagångssätt och vi erbjuder:

  • Smart tillverkning
  • Smart produkt
  • Smart underhåll
  • Smart personal

Dessa helhetslösningar skräddarsys efter behov med en kombination av olika innehåll och digitala verktyg.

Vi samarbetar med de större leverantörerna av system, robotar och säkerhetslösningar samt inom additiv tillverkning. Inom våra projekt använder vi t ex Cloud platforms, MES/MOM, Advanzed Analytics, Digital Twin, Machine Learning och Industrial Networks (3G, 4G, 5G) samt IIOT. Vi arbetar med kompetensgapanalyser, livsmedelssäkerhet, prediktivt underhåll, operatörsunderhåll samt automation (PLC/SCADA /HMI) bland flera andra.

Smart Tillverkning

är lösningen om du är ett producerande företag där värdet bland annat är en säkrare produkt och arbetsplats, minskade kostnader och ökad output. I leveransen från oss kombineras en IoT plattform med integration mellan övriga system som kan vara t ex laboratoriesystem, underhållsystem, ERP system, SCADA/PLC med flera.

Smart Produkt

är lösningen för OEM och utrustningsleverantörer där största värdet fås genom möjligheterna att kunna sälja och leverera digitala tjänster till sina produkter och utrustningar. I dessa leveranser ingår bland annat en IoT plattform samt stöd för Augmented Reality. Även prediktivt underhåll och integration mot övriga system och kunder.

Smart Underhåll

är lösningen för underhåll och servicetekniker ute på fältet. Att kunna leverera underhåll och service i rätt tid, med rätt kunskap till rätt pris är ett stort värde för kunderna. I leveransen från oss ingår bland annat remote support och driftstatus i realtid. Men även integration mot underhållsystem och prediktivt underhåll med mera.

Smart Personal

är en lösning som utvecklar kompetensen och ger din personal rätt verktyg för att ta snabba och korrekta beslut. I leveransen ingår bl.a. lösningar för "En-punkts-lektioner", verktyg för daglig styrning, visualisering av processer samt KPI och OEE. Vi jobbar även med ledande leverantörer av utbildningssystem som kan integreras med vald IoT lösning.

Vårt införande i fem steg

För att maximera värdet av en helhetslösning hjälper vi till med ett stegvist och standardiserat förfarande i 5 steg. Vi börjar med att ta de mest uppenbara förbättringspunkterna och arbetar sedan strukturerat med de åtgärder som skapar högst värde och nytta för er och era kunder, produkter och verksamhet.

Steg 1: Idéer och Förslag
Här jobbar vi tillsammans fram olika idéer och förslag till vad som kan digitaliseras och vad en digitalisering skulle ge.

Steg 2: Uppskattning
I steg 2 går vi igenom dessa idéer och förslag på digitala lösningar och vad som kan och behöver göras. Vi uppskattar värdet och kostnader för att införa dessa idéer och förslag.

Steg 3: Utvärdering
I steg 3 skapar vi i samordning med er digitala strategi, pågående initiativ, konkreta, genomförbara aktiviteter och/eller projekt. Vi blir även överens om vilken finansiell effekt eller hållbarhetsnytta som ska uppnås.

Steg 4: Genomförande
I genomförandet arbetar vi efter en standardiserad projektmodell och kvalitetsförfarande där vi från start till slut garanterar en kvalitetssäkrad och validerad digital lösning.

Steg 5: Effekt
Efter genomförande utvärderas den finansiella effekten och/eller hållbarhetsnyttan av aktiviteten eller projektet.