Tjänster för Smart industri 4.0

Inom området Smart industri 4.0 kan vi hjälpa till med olika typer av tjänster inom många olika industrier och branscher.

Vi har lång erfarenhet av projekt inom den smarta industrin och vi hjälper dig och din verksamhet att förbättra resultaten. Vi erbjuder tjänster som optimerar din produktion utifrån både prestanda, underhåll och kostnader.

rejlers_industry_smart-industri_solutions.jpg

Vi erbjuder tjänster som till exempel:

  • projektledning och coaching för Smart Industry 4.0 - dvs. digitalisering, automation, ständiga förbättringar och Lean
  • utveckla, stödja och implementera företagets digitaliseringsstrategi
  • fascilitera workshops och utbildningsinsatser i digitalisering, ständiga förbättringar och Lean
  • visualisera och etablera en skalbar namnstandard (Unified Namespace) för att sammanlänka lokala och globala affärsprocesser (IT) med tillverkningsprocesser, stödprocesser och workflows (IEC 62264 / ISA 95, S 88 / IEC 61512)
  • sätta upp och integrera system, hårdvara och kommunikation mot produktion och IT (industriprotokoll, Modbus, TCP/IP, profinet med flera samt IoT protokoll som JSon, MQTT, OPCUA med flera
  • bygga upp dashboards samt rapport- och objektmallar
  • utveckla data till användbar information som KPIer (OEE med flera), prediktivt underhåll, maskininlärning och AI
  • skapa rest-API'er mot övriga system som ex. underhållssystem, kvalitetssystem, utbildningssystem
  • programmering i lågnivå- och högnivåspråk som; LD, FBD, ST, IL, SFC, Java, Python, C#