Industriell IT

Vi på Rejlers har en lång erfarenhet av att tillämpa IT inom industrin och att tillämpa OT (Operativ Teknologi) för processerna. Vi har utformat praktiska lösningar och metoder för att minimera den påverkan som kan uppstå när IT möter OT.

Vi på Rejlers genomför systemanalys vilket är till stort värde för att kunna optimera och säkerställa en anläggning eller verksamhet. I en systemanalys kontrolleras ett hundratal punkter och sammanställs på ett strukturerat och överskådligt sätt.

Industriell IT-säkerhet handlar om att säkra driften av processystem som PLC, SCADA och DCS. Processystem behöver idag, på samma sätt som administrativa IT-system, patchas och uppgraderas.
Detta är ofta en riskfylld och kostsam process och därför har vi på Rejlers utvecklat metoder och lösningar för att minimera eventuella problem i anläggningar och minska möjligheterna till exponering av säkerhetshål. 

Andra exempel på områden som ibland är eftersatta är backup och katastrofskyddshantering för att snabbare kunna återställa vid haverier. Detta gäller även antivirusprogram som ofta är en belastning för de system som det installeras på men som kan minimeras med rätt implementation. AD integration ses ofta som en komplicerande faktor men kan, rätt utförd, bidra till höjd säkerhet och en smidigare användarhantering.