Processindustri

I processindustrin arbetar vi på Rejlers inom pappers- och massaindustrin, livs- och läkemedlesindustrin samt kraftvärmeverk.

Vi hjälper de stora aktörerna inom pappers- och massaindustrin

I Sverige arbetar vi idag med flera av marknadens största aktörer inom pappers- och massaproduktion. Samarbetet innebär kvalificerad projektledning, avancerat processkunnande och konstruktion, programmering av styrsystem i processen samt produktions- och underhållsplanering. Inom energi- och miljöområdet bidrar Rejlers med utredningsexpertis.

Hela kedjan inom livs- och läkemedelsindustrin

Vi hjälper kunder med allt från mindre uppdrag till större investeringsprojekt inom livs- och läkemedelsindustrin. Vi finns med i hela kedjan från förstudie, konstruktion till projektledning och helhetsåtaganden där vi levererar nyckelfärdiga lösningar.

Kraftvärmeverk

Rejlers deltar idag i olika projekt relaterade till värmeverksbranschen, främst inom områdena elkraft, automation och process.