Byte av styrsystem

Många äldre styrsystem är i drift och kan utgöra en riskkälla för drift och produktion. Driftsäkerheten hos ett äldre system försämras löpande med åldrande elektronik, bristande tillgång till support och reservdelar som inte längre tillhandahålls.

Är ni de minsta osäker på något av era system så hjälper vi er gärna med en statuskontroll, vi kallar det Risk- och sårbarhetsanalys för El- och styrsystem.

En risk- och sårbarhetsanalys för el- och styrsystem är ett viktigt underlag i anläggningsägarens beslut om framtida investeringar och planerat underhåll. Vi kan hjälpa er att upptäcka systemets behov av förebyggande och förberedande åtgärder samt systematiskt rangordna oönskade händelser med hänsyn till kalkylerade risker.

Modernisering av styrsystemet

Utöver ökad livslängd vid utbyte av hårdvara "Retrofit" kan utbyte till moderna styrsystem och operatörsgränssnitt även medföra många andra fördelar och funktioner:

  • Ökad driftsäkerhet
  • Ökad personsäkerhet för personal
  • Förbättrad arbetsmiljö för operatörer
  • Modernare programmeringsmiljö – Snabbare felsökning
  • Skalbara system för kommande utbyggnader
  • Högre IT-säkerhet
  • Ökat informationsutbyte med överordnade system (HMI, Scada, IoT) ger också möjlighet till ökad tillgänglighet, förebyggande underhåll med minskade underhållskostnader, fördjupad produktionskännedom etc.

Vi har den rätta kompetensen

Genom vår breda och djupa kompetens inom El- och Instrumentkonstruktion, Programmering, Maskinsäkerhet och Idrifttagningar har vi kompetensen och kunskapen och styrkan utföra kostnadseffektiva och trygga styrsystembyten.
Vi har erfarenhet av de flesta förekommande system på marknaden och har nära samarbete med många leverantörer och underentreprenörer. Givetvis är vi helt leverantörs- och fabrikatsoberoende.