3D/ BIM-modeller

Vi arbetar med BIM-modeller i den utsträckning som lämpar sig för respektive projekt.

Vi erbjuder tjänster som rör upprättande av modeller för planering och byggande. Vi skräddarsyr på projektbasis omfattningen av modellen och optimerar processer så att tekniken som används inom projektet kan utnyttjas så produktivt som möjligt.

Våra BIM-tjänster

  • Upprättande av modeller (genomförandemodeller som krävs av primärdata-, planerings-, kombinations- och arbetsmaskinsautomatisering)
  • Kontroll och samordning av material
  • Framställning av dokumentation
  • Modellbaserade kartläggningar för kabel- och linjedragning
  • Kollisionsanalyser
  • Modeller för byggnation
  • Mängdningsmodeller
  • Modeller för kvalitetssäkring