Väg-och gatuprojektering

Moderna transportleder för moderna fordon.

Trots satsningar på kollektivtrafik i olika former kommer behovet av bilburna transporter att öka. Vi erbjuder alla tjänster inom väg och gatuprojektering, allt från planering och projektering av GC-vägar till motorleder och –vägar. Vi kan projektera hela stadsdelar, trafikplatser, hamnar, parkeringsplatser etc.

Bland våra tjänster projekterar vi bland annat:

  • Gator
  • Stadsdelar
  • Vägar
  • Motorleder och motorvägar
  • Trafikplatser
  • Hamnar
  • Parkeringsplatser
  • Terminaler