Infrastructure | Infrastruktur

Vi arbetar brett inom infrastrukturområdet med modernisering och planering av exempelvis vägar, tunnlar, järnvägar, broar, flygplatser och hamnar.

Vi arbetar också för att möta de behov som följer av den snabba utvecklingen som sker inom telekomsektorn. Ett annat växande område är olika typer av miljötjänster i anslutning till att samhällsbyggnadsprojekt planeras runt om i Norden.

Rejlers uppdrag inom järnvägssektorn omfattar allt från totala projektåtagande med projektledaransvar och förstudier till projektering av anläggningar för el-, tele-, signal- och säkerhetssystem. Järnvägsuppdragen är ofta indelade i flera delprojekt som kan pågå under många år.

Väg- och tunnelprojekten inom storstadsregionerna innehåller tekniskt komplexa system för styrning och övervakning av exempelvis trafikflöden eller ventilationssystem i tunnlar. En annan tjänst som vi utför är planering och projektering av belysning i tunnlar, på broar och längs vägar.

Vi erbjuder även ett brett utbud av tjänster inom telekomsektorn. Typiska tjänster som vi utför är projektledning, nätplanering, optimering och nätdesign av både fasta och mobila nät. I takt med att nya tekniker och aktörer etablerar sig utvecklas Rejlers tjänster och uppdrag.