Från gammal spritfabrik till tingshus

År 2005 påbörjades förvandlingen av Alko Ab:s gamla spritfabrik, som byggdes i Helsingfors år 1938. I juni 2010 kunde domstolen i Helsingfors flytta in i det nya tingshuset på Sundholmen i Helsingfors.

Rejlers ansvarade för designen av elsystem, IT och säkerhetssystem, och även av konferenssystem samt Audio Visual-teknologi. Konsulter bidrog även med vägledning gällande installationer av konferenssystem och AV-teknologi.

 – Totalt sett har Rejlers konsulter arbetat över 10 000 timmar med projektet, och det har krävts insatser från medarbetare inom flera olika expertområden, säger Timo Tenninen, vd för Insinööritoimisto Lausamo Oy. 

Tingshuset är beläget nära havet, inte långt från Helsingfors centrala delar. Domstolens lokaler tar upp sammanlagt 40 000 kvadratmeter och innefattar elva rättssalar.

– Det här ombyggnadsprojektet var speciellt av flera skäl, dels med tanke på att det skulle bli offentliga lokaler, dels för att byggnaden ursprungligen varit industrilokal. Spritfabriken var dessutom kulturhistoriskt skyddad, vilket gjorde tekniska lösningar extra krävande gällande installation av armaturer, telekom, AV-system och säkerhetssystem, säger Timo.

 – Säkerhetsaspekterna var förstås mycket viktiga, eftersom Rådhusets verksamhet ställer enormt höga krav, säger Timo. Det här ombyggnadsprojektet har gett oss en god expertkunskap och referenser som vi får stor nytta av vid liknande projekt i framtiden, avslutar Timo.