Parallellt uppdrag kring teknikcollege

Under våren 2012 deltog Rejlers tillsammans med KUB Arkitekter och Bengt Dahlgren i ett parallellt uppdrag anordnat av Älvstranden Utveckling AB.  Uppdraget var att ta fram förslag till utformningen av ett nytt Teknikcollege på Lindholmen i Göteborg. Norra Älvstranden valde att gå vidare med förslaget i den fortsatta detaljplaneprocessen.

Visionen för Göteborgs nya Teknikcollege är att forma en spännande byggnad av hög arkitektonisk kvalitet. Fokus ligger på hållbar utveckling samt att byggnaden ska vara flexibel så att salarna ska vara lätta att ställa om till olika funktioner.

Tanken med byggnaden energimässigt är att skapa ett plusenergihus som ska vara självförsörjande och till och med leverera energi till omgivningen. Vi har ansvarat för alla frågor som rör elförsörjningen av den nya byggnaden. En utmaning där stora krav ställts på nya tankesätt och lösningar som innefattar bland annat solenergi, vindkraft och olika sätt att återvinna energi i byggnaden.