Services

Rejlers är en nordisk koncern som erbjuder kvalificerade tekniska konsulttjänster till kunder inom områdena: Energy, Buildings, Industry, Communication & Security och Infrastructure.

Vi sätter samman konsulter med olika kompetenser som samverkar för att genomföra projekt, allt från förstudier och planering till design, konstruktion, projektering och projektledning.

Kompetenser samordnas inom olika teknikområden för att lösa större och mer komplexa uppdrag, samtidigt som arbetet bidrar till långsiktigt hållbara miljöer och samhällen. Miljötänkande är en integrerad och naturlig del i vårt erbjudande. Vi hjälper kunden att öka energi effektiviteten och minska miljöbelastningen.