Entreprenadbesiktningar

Rejlers ICT/Telekom kan hjälpa er att undvika att oväntade och i slutänden kostsamma överraskningar dyker upp längs vägen. Entreprenadbesiktning – en viktig del av leveransen.

För att säkerställa att en entreprenad eller leverans uppfyller ställda krav på funktion, utförande och ekonomi, är en entreprenadbesiktning mycket viktig. Med kunniga och välutbildade besiktningsmän kan Rejlers ICT/Telekom se till att entreprenaden uppfyller de krav som ställdes vid upphandlingen. Vi har oberoende besiktningsmän som utför besiktningsuppdrag i hela landet.

Exempel på besiktningsområden är säkerhetsanläggningar, övervakningskameror, inbrottslarm, passerkontroll, brandlarm, fastighetsinstallationer, fiberinstallationer, FTTH, stadsnät och regionnät mm.

Våra produkter:

  • Stickprov (second opinion)
  • Slutbesiktning
  • Garantibesiktning
  • Underhållsbesiktning