Inomhustäckning

Rejlers erbjuder kundunika kommunikationslösningar för inomhustäckning med WiFi/2G/3G/4G/5G. Vi har de smarta lösningarna för dina behov.

Behovet av att säkerställa sin mobila kommunikation ökar bland myndigheter och fastighetsägare.

De byggnader som byggs i dag är väldigt ”täta”, vilket medför att mobilsignaler har svårt att ta sig in utifrån. Det resulterar i att det ofta krävs någon typ av inomhuslösning för att få en tillfredställande funktion.

Med Rejlers kompetens kan vi lösa problematiken med dålig inomhustäckning genom att utföra:

  • Teknisk design av inomhuslösning
  • Samordning med mobiloperatörerna
  • Installation
  • Dokumentation
  • Driftsättning

Behöver du istället hjälp med att t.ex. göra en upphandling – se vidare under Strategi & Affärsutveckling.