Strategi och Affärsutveckling

Rejlers kan tillsammans med er skapa utveckling, tillväxt och affärskreativitet med fokus på informations- och kommunikationslösningar.

Får vi hjälpa er att skapa er egen framgångssaga, så att ni blir morgondagens vinnare med lösningar som kombinerar vägvinnande teknologi med smarta strukturer och processer som får det att hända? Med en stark vision och rätt strategi kan ni dra fördel av den egna organisationens kunnande, personal, marknad och kunder.

Tydliga mål stakar ut vägen mot visionen och planer med konkreta aktiviteter tar er till målen och ger mindre överraskningar i slutänden. Stärk det unika och positiva och identifiera konkurrensfördelar för att utveckla befintliga affärer, utvärdera nya koncept och bygga för framtiden.

Vi kan, som oberoende part, hjälpa er med:

Utredningar och förstudier – Kartlägga, analysera och beskriva konsekvenser. Att göra rätt från början för att säkerställa god kvalitet, funktion och ekonomi. Avgörande är oftast inte det som syns, utan det som döljs under ytan.

Projektledning – Styra, koordinera och rapportera i större eller mindre projekt. Delta i kundens projektorganisation eller ta ett totalansvar.

Upphandlingar – Upphandla med formella krav enligt branschstandarder för entreprenad- och konsultarbeten. Göra tekniska utvärderingar och ta fram beslutsunderlag inför avtalsskrivning.

Juridik – Upprätta kompletta mark- och fastighetsavtal, skräddarsydda efter den specifika situationen. Hantera befintliga avtal med tolkning, omförhandling, överlåtelse eller uppsägning. Agera ombud eller ge stöd vid reglering av ersättning mellan operatörer och motparter. Överklaga myndighetsbeslut.

Due diligence – Utvärdera och sätta ett marknadsvärde på tekniska nät och tillgångar vid t.ex. en försäljning.