Telekommunikation

Rejlers är en tillförlitlig partner för operatörer, myndigheter, fastighetsägare, energibolag, industri och infrastrukturbolag. Vi kan planera, hantera och dokumentera alla typer av fasta och mobila kommunikationsnät oberoende av vald framföringsteknologi.

Vi människor kommunicerar ständigt. Vi kan tala med varandra, chatta, skicka e-post och filer, surfa på nätet, delta i olika sociala medier osv. Det sker även kommunikation med maskiner i form av datainsamling, lagring i ”molnet”, produktionsstyrning i industrin, övervakningskameror mm.

För att allt det ska fungera, och vårt samhälle ständigt ska kunna vara uppkopplat, så krävs det flera olika typer av kommunikationsnät som samverkar med varandra.

Rejlers ger dig en heltäckande kompetens av konsulttjänster för fasta och mobila nät, fibernät och fastighetsnät. Du kan få hjälp med antingen ett funktionsåtagande där vi tar ett helhetsansvar, eller hjälp med utvalda tjänster för ditt specifika kompetensbehov.

Inom området telekommunikation erbjuder vi kvalificerade tjänster inom följande områden:

 • Nätplanering
 • Projektering
 • Site Aquisition (SA)
 • Driftsättning
 • Dokumentation
 • Drift- och underhållsplanering
 • Optimering
 • Byggledning, BAS-P
 • Transmission
 • Mätningar
 • Robotic Process Automation (RPA)
 • Artificiell Intelligence (AI)