Försvar och säkerhet

Rejlers skapar lösningar för ett tryggare Sverige. Som oberoende svenskt bolag erbjuder vi tjänster som omfattar Försvar, civilt försvar, krisberedskap och säkerhetsskydd.

Försvaret är viktigt för säkerheten både nationellt och internationellt. Därmed är samverkan med andra organisationer och nationer nödvändig, både för genomförandet av insatser och för utveckling av förband och materiel.

Vi förstår komplexiteten i ett både flexibelt och trovärdigt försvar. Samtidigt har vi stor kännedom om hur försvaret ser ut idag. Vi hjälper Försvaret och dess stödmyndigheter i att utveckla förmågor för att möta de utmaningar som uppstår i takt med en föränderlig omvärld.

Genom vår expertis kan vi leverera högkvalitativa tjänster inom områdena:

  • Verksamhetsutveckling
  • Tekniskt upphandlingsstöd
  • Teknisk systemutveckling
  • Informationssäkerhet

Vi är en oberoende partner och har gedigen erfarenhet av att arbeta tillsammans med Försvaret och andra aktörer inom försvarssektorn, såväl nationellt som internationellt. Vi arbetar med komplexa frågeställningar, från övergripande strategi till detaljerad implementering och uppföljning.

Civilförsvar, säkerhet och säkerhetsskydd

Samhället genomför idag en omfattande omställning mot att kunna möta morgondagens risker och kriser. Motståndskraft och robusthet är viktigare idag kopplat till omvärlden och den snabba tekniska utveckling vi står inför.

Säkerhet idag handlar om beprövade lösningar sammanvävt med ny teknik för att alltid ligga steget före. Utifrån vårt ständiga lärande och vår gedigna erfarenhet om nya hot och risker levererar Rejlers säkerhetslösningar inom civilt försvar, säkerhetsskydd och krisberedskap till myndigheter, företag och kommuner.

För att kunna behålla det samhälle och den livsstil vi nu har är det en komplex uppgift att se och värdera det som måste skyddas och på vilket sätt det görs bäst. För oss är det en naturlig del av arbetet att se dessa sårbarheter och sömlöst täck upp där det finns brister så att verksamheter ska kunna fortgå.

Vi levererar tjänster inom:

  • Krisberedskap
  • Säkerhetsskydd
  • Fysisk säkerhet
  • IT-säkerhet
  • Informationssäkerhet
  • Risk- och sårbarhetsanalys

Vi bedriver en oberoende verksamhet för att säkerställa att det alltid är den bästa lösningen för varje givet uppdrag som kan levereras. Professionalitet och pålitlighet är vad som ligger till grund för vårt sätt att leverera säkerhet i en oroligare tid.