Säker digital infrastruktur

Rejlers, i samarbete med Svenska Stadsnätsföreningen, hjälper alla former av nätägare, kommunikationsoperatörer och tjänsteleverantörer att skapa förutsättningar för en robust och driftsäker digital infrastruktur. Våra erfarna medarbetare har verktygen för att hjälpa er jobba strukturerat, systematiskt och kostnadseffektivt.

Robust kommunikation

Samhällsviktiga och samhällskritiska funktioner är beroende av en robust infrastruktur för att ha en hög tillgänglighet, hög pålitlighet och hög säkerhet. Robusthet i sig är förmågan att motstå störningar och avbrott samt förmågan att minska konsekvenserna om det ändå inträffar.
Rejlers är inte bara ett certifierat företag utan vi är också utbildningspartner inom Robust Fiber. Vi har godkända instruktör som håller en mängd olika utbildningar i området, bl.a. olika certifieringsutbildningar och utbildning av besiktningsmän.

Driftsäkerhet

Vi är certifierad samarbetspartner med Svenska Stadsnätsföreningen för att hjälpa alla som är inblandade i elektronisk kommunikation att följa lagen genom att uppfylla PTS Driftssäkerhetsföreskrifter 2015:2 och 2020:1. Föreskrifterna kommer att gälla alla tillgångar och alla förbindelser fr.o.m. den 1 januari 2021.
Både vi och Stadsnätsföreningen har verktygen och ett dokumenterat strukturerat arbetssätt att jobba med. Vi kan vara behjälpliga med allt från en bra uppstart till en trygg samarbetspartner hela vägen och ge er det mervärde som gärna blir ett resultat av det strukturerade arbetssättet

IoT - Internet Of Things

Rejlers har varit med att ta fram Stadsnätsföreningens anvisning för ”Robust och Säker IoT” och har koll på säkerheten i projekt som rör IoT och ”smarta” lösningar.
Vi har ett brett kontaktnät med tillhandahållare av utrustning och system, som vi lärt känna genom att ta fram anpassade lösningar. Allt för att våra kunder skall få det lilla extra ur sina projekt. Detta gäller allt från produkter för insamling av data, bearbetning, automatisering och presentation av enkelt tolkningsbar information.