Samhällssäkerhet

Samhällssäkerhet är samhällets förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner och ta till vara medborgarnas liv, hälsa och andra grundläggande behov under olika former av påfrestningar.

För oss på Rejlers handlar det om att hjälpa er att bygga upp en säkerhetsstruktur som skapar förutsättningar att hantera olika typer av hot, risker och sårbarheter. Oavsett vilken verksamhet ni har så kan Rejlers leverera kundanpassade lösningar inom samhällssäkerhet.

Vårt samhälle utmanas av en rad hot, risker och sårbarheter. Det kan handla om bränder, extrema väder och naturkatastrofer men även om aktörsstyrda hot så som organiserad brottslighet, cyberangrepp, terrorism eller informationsoperationer.

Vi är experter inom samhällssäkerhet

Med detta i åtanke så har vi experter bland annat inom följande nedan områden som kan hjälpa ert företag med:

 • Informationssäkerhet
 • Personalsäkerhet
 • Personsäkerhet
 • Fysisk säkerhet
 • Cybersäkerhet
 • IT-säkerhet
 • Resesäkerhet
 • Incident- och krisledning
 • NIS-direktivet

Säkerhetsskydd handlar om att vidta förebyggande åtgärder mot spioneri, sabotage, terrorism samt andra brott som kan hota Sveriges säkerhet samt att i andra fall skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Inom området Säkerhetsskydd kan vi bland annat hjälpa till med:

 • Säkerhetsskyddsanalyser
 • Säkerhetsprövningsintervjuer, skydds- och säkerhetssamtal
 • Interima säkerhetschefer
 • Risk- och sårbarhetsanalyser

Om du arbetar med rekrytering, kontakta oss. Vi gör olika typer av bakgrundskontroller eller screeningar.

Utbildning, rådgivning och utredningar inom samhällssäkerhet

Något vi alltid brinner extra för är utbildning, därav vårt motto på Rejlers, Home of the learning minds. Vi utbildar bland annat i Hot och Risk, Pågående dödligt våld (PDV) och mentala förberedelser. Vi kan vid behov skräddarsy olika typer av säkerhetsutbildningar.

Vi hjälper gärna till och stödjer er verksamhet angående Visselblåsarlagen som antogs i december 2021.

Vi hjälper idag bland annat bostadsbolag med utredningar som oftast handlar om brottslig verksamhet från bostad eller olovlig andrahandsuthyrning. Vi stödjer er hela vägen genom processen.

Välkommen att kontakta oss för mera information!