Belysning

Ljus och ljussättning i vår miljö är viktig. Forskningsresultat visar att både estetiska och biologiska värden och förutsättningar måste beaktas.

Förutom den rent eltekniska kompetensen, föreskrifter och regelverk har Rejlers fördjupade kunskaper i hur ljussättning av vår miljö kan påverka människor direkt och indirekt. Forskning och kunskapen om ljusets och belysningens betydelse har ökat väsentligt under senare år.

I samband med ny teknik och utveckling av ljuskällor ökar kravet på kunskap om hur, var, när och för vem vi planerar ljuset. Vi behöver veta hur de olika ljuskällorna fungerar och påverkar oss i olika miljöer. Med mer avancerade ljuskällor ökar möjligheten att precisera optiken till specifika ändamål.

Rejlers uppdragsgivare finns inom ett brett spektra av såväl stora som små organisationer. Statliga företag, landsting, kommuner, privata fastighetsbolag samt projektörer inom gata, park och väg utgör stommen i vår kundbas.