CE-märkning

Maskinsäkerhet är ett expansivt område där vi har stor efterfrågan på vårt unika koncept som innehåller följande produkter och tjänster: Projektledning, riskanalyser, besiktningar, utbildningar och framtagning av manualer allt enligt de tillämpliga direktiv som gäller i Europa.

Vi erbjuder också projektering för att utföra säkerhetslösningar enl. riskanalysen både när det gäller mekaniska skydd och elektriska skyddsfunktioner samt implementering i säkerhets PLC. Vår kompentens sträcker sig från maskiner/utrustningar i konceptfasen, nya produkter till även befintliga maskiner/anläggningar.

Rejlers koncept och vårt rykte inom detta område innebär att vi har både nationella och internationella kunder som efterfrågar vårt koncept.