Lyftredskap

Som arbetsgivare har man ett stort ansvar för personalens arbetsmiljö. En del i det ansvaret är att säkerställa att eventuella lyftanordningar och lyftredskap som den anställde är angiven att använda, uppfyller grundläggande hälso- och säkerhetskrav enligt gällande lag.

Dessa krav regleras i EU-direktiv för maskiner, 2006/42/EG. Rejlers är experter inom maskinsäkerhet och erbjuder en komplett tjänst för framtagande och leverans av lyftredskap som uppfyller kraven i 2006/42/EG.

Maskindirektivet 2006/42/EG

EU-direktiv 2006/42/EG ersätter EU-direktiv 98/37/EG.Direktivet omfattar bland annat fastläggande av krav för att undvika olyckor i industriell miljö vid konstruktion, tillverkning, drift och underhåll av maskiner.

Direktivet 2006/42/EG motsvaras i Sverige av Arbetsmiljöverkets föreskrift 2008:3.

I EU gäller 2006/42/EG från 29 december 2009.
 

Lyftredskap

Även lyftredskap faller under 2006/42/EG. Syftet är att varje form av lyft som görs hos arbetsgivaren skall ske på ett säkert sätt för den person som utför lyftet samt för övriga som befinner sig i närheten. Samtliga lyftredskap som tagits i bruk efter den 1 januari 1995 skall vara CE-märkta och uppfylla kraven enligt detta maskindirektiv, som idag har beteckningen 2006/42/EG.
 

Rejlers erbjuder bland annat:

  • Analys och genomgång av befintliga redskap.
  • Förstudier inför framtagande av nya redskap.
  • Komplett framtagning av nya redskap, inklusive tillverkningsunderlag, hållfasthetsberäkning, underhållsunderlag, utbildningsunderlag, märkning, bruksanvisning samt annan nödvändig dokumentation för att till fullo uppfylla 2006/42/EG.
  • Leverans och provning av hårdvara i samarbete med underleverantörer.