Mekanik

Rejlers har bred erfarenhet och kompetens inom området mekanik. Det handlar om såväl totalåtaganden som generella ingenjörstjänster mot industrin.

Exempel på tjänster är bland annat produktutveckling, konstruktion, utformning av tillverkningsprocesser, logistik samt underhåll av tekniska system och produktionsprocesser. Inom ramen för uppdragen utförs även beräkning, riskanalys, CE-märkning samt dokumentation.

Vi erbjuder även projektledningstjänster där vi ofta finns med hela vägen, från konceptutformning och detaljkonstruktion till produktion och leverans.