Process och anläggning

Rejlers arbetar med processanläggningar för transport av vätskor och gaser vilket används inom stora delar av kraft- och processindustrin. Rejlers arbetar främst på uppdrag inom energisektorn med kärnkraft och kraftvärme. Inom processindustrin arbetar vi inom gruvnäringen och skogsindustri. Förutom en gedigen teknisk kunskap besitter våra konsulter kunskap om processen i sig och om de krav som ställs inom respektive bransch.

Våra uppdrag handlar om att tillsammans med kunden effektivisera kundens processer. Vi utför analyser, beräkningar och utredningar i samband med projektering av nya anläggningar eller ombyggnad i befintliga. Vi tar fram underlag och handlingar för upphandling och montage. Uppdragen omfattar såväl totalåtaganden som resursförstärkning i projekt som drivs av våra kunder. I vårt arbete använder vi oss av moderna 3D-verktyg vilket ger rätt förutsättningar för en god anläggningsdokumentation. Ett effektivt verktyg som används för att verifiera eller dokumentera en befintlig anläggning är laserscanning.