Vår teknikinformation är målgruppsanpassad, komplett och korrekt

Med teknikinformation menar vi information som gäller teknik, allt från visst marknadsmaterial till eftermarknadsinformation. Kärnområdet innefattar användarmanualer, monterings-/installationsmanualer, service- och underhållsmanualer samt eftermarknadsinformation som t.ex. reservdelskataloger.

Vad menar vi då med teknik? Ja, det kan vara allt från mjukvaror till verkstadsmaskiner, elektronikprodukter, medicinska instrument – egentligen alla produkter som är tillräckligt komplexa för att kräva information för att produkten ska kunna installeras, användas och underhållas. Men teknikinformation innebär också information inom andra specialområden såsom naturvetenskapsämnen som biologi och kemi.

Vi samlar in, sammanställer och förmedlar tekniskt material på ett tydligt, kortfattat och effektivt sätt. Materialet ska också vara korrekt (kvalitetssäkrat), konsekvent, hänga ihop logiskt och vara målgrupps-anpassat. Slutligen ser vi till att materialet enkelt kan publiceras i tryckt och elektronisk form, i varianter och genom kanaler som matchar användarens behov.

Vi kan bland annat hjälpa till med följande tjänster:

 • Analyser/Förstudier
 • Användbarhet/Målgruppsanalys
 • Configuration Magangement (LCI)
 • Document Management (LCI)
 • Användarmanualer
 • Monterings-/installationsmanualer
 • Konstruktions- och funktionsbeskrivningar
 • Service- och underhållsmanualer
 • Reservdelskataloger
 • Arbetsinstruktioner
 • CE-dokumentation
 • Anläggningsdokumentation
 • Utbildningsmaterial
 • Visualisering/Illustrationer
 • Animeringar
 • Översättning
 • Helhetslösningar/outsourcing partner
 • Kvalitetssäkring