Geosigma

Geosigma är en ny division inom Rejlers. Hos Geosigma hittar du konsulter med djup expertis och brett kunnande inom områden som konstruktion, miljö, vatten, berg, geoteknik, landskapsarkitektur och mark/gata/VA.

Konstruktion

Geosigma erbjuder en stor bredd av tjänster inom bygg- och anläggningskonstruktion. Vi hjälper våra kunder med alla typer av byggkonstruktioner, från nybyggnation till om- och tillbyggnad. Vi arbetar med traditionell dimensionering och projektering av broar, tunnlar och andra konstbyggnader.

Vi erbjuder helhetslösningar för alla skeden av byggprojekt. Vi gör det mesta inom teknisk bygg- och projektledning, projekteringsledning och byggledning. Vi hjälper till med tidiga kalkyler, upprättande av administrativa föreskrifter, byggtekniska beskrivningar, ekonomiuppföljningar och upphandlingar.

Mark, berg och vatten

Våra miljökonsulter utför miljötekniska undersökningar av mark, luft, sediment, grundvatten och ytvatten. Hydrologi och hydrogeologi är ett av våra främsta specialistområden. I vår innovationsverkstad utvecklar vi kundanpassade mätsystem för frågeställningar inom mark, berg och vatten.

Vi är specialister inom ingenjörsgeologi, bergteknik och bergmekanik och kan hjälpa dig med det mesta som har med bergprojekt att göra. Vi erbjuder många olika typer av geotekniska undersökningar och utredningar. Vi har hög fältgeoteknisk kompetens och arbetar med egen borrvagn och borrpersonal.

Våra landskapsarkitekter arbetar med gestaltning och projektering av utemiljön i alla skeden, från planering och produktion till förvaltning. Inom mark, gata och VA erbjuder vi allt från detaljplanearbete, förstudier och kostnadskalkyler till ledningssamordning, projektering och bygghandlingar.

Geosigmas hemsida >>