Finnairs nya huvudkontor HOTT

Arbetet på Finnairs huvudkontor påbörjades på Helsingfors-Vanda flygfält i januari 2012. Kunden är Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen. Rejlers ansvarade för konstruktion av huvudkontorets el-, belysnings-, telekommunikations- och säkerhetssystem.

Byggnaden döptes till HOTT: House of Travel and Transportation. För första gången någonsin samlas alla företag i Finnair-koncernen under ett och samma tak. Fastighetens livslängd är beräknad till hundra år i stället för vanliga femtio.

HOTTs arkitektur är designad av arkitektbyrån Helin & Co. Planlösningen för sjuvåningsbyggnaden påminner om en trebladig propeller. Byggnadshelheten innehåller kontorslokaler och en parkeringsanläggning. Våningsytan utgår till ca 65 000 m2. Huvuddelen av lokalerna kommer att användas av Finnair.

Hott utformas enligt internationella LEED-krav (Leadership in Energy and Environmental Design). LEED-klassificering berättar om hur energieffektiv och miljövänlig byggnaden är. I byggprojektet har också tagits hänsyn till nya energibestämmelser, och den nya byggnaden får den bästa klassificeringen, energiklass A.