Kungsbrohuset - smart och energieffektivt

Vi hjälper våra kunder att värna om miljön i såväl administrativa processer som praktiska projekt. Våra ingenjörer på Rejlers deltog i projekteringen av det nya Kungsbrohuset, en 37 000 kvadratmeter stor fastighet som byggdes med beprövade material och smarta lösningar anpassade för minimal miljöpåverkan.

Byggnaden innehåller butiker, kaféer och restauranger samt moderna kontorsmiljöer.

Jernhusen ersatte det gamla slitna Kungsbrohuset med en både bredare och högre energieffektiv byggnad som stod färdig i början av 2010. Projektets mål var att skapa ett hus där miljö och energi står i centrum. En viktig detalj är husets energieffektiva fasad som styr solinstrålningen och skapar en balans, så att det inte blir för varmt av solen eller för kallt. Intilliggande Klara sjö används för kylning. För uppvärmning kommer bland annat kroppsvärmen från människor att tas tillvara när de passerar genom Stockholms Central som ligger i närheten.

Vi utsågs som konsulter för kraftförsörjning samt för el-, tele- och datainstallationer i det nya Kungsbrohuset. Därutöver har ingenjörerna från Rejlers installerat säkerhetssystem. Vi  har även hjälpt Jernhusen med en energisnål lösning som heter ”gröna knappen”. Den trycker man på vid dagens slut för att alla standby-funktioner i datorer, skärmar samt övrig belysning garanterat ska släckas.